Educatie

Kunstlab educatie ontwikkeld vakoverstijgende kunst en cultuur projecten, Lessenseries en workshops voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Het kunstlab werkt vraaggericht, ontwikkeld kunst en cultuur projecten op maat en sluit aan bij lopende thema’s in de school, onderwijsvakken de culturele omgeving en erfgoed educatie.

Kunstlab educatie is gericht op de ontwikkeling van de 21 ste eeuwse vaardigheden.

Advertentie